Friday, June 5, 2009

सहजमुक्त

अर्थ - परमार्थ
सगळ्या सगळ्यापासून मुक्तीसाठी
स्वतःकडे पाठ फिरवून मी वळलो
तशी तू सामोरी उभी
... हाती आरसा धरून.
नाहीच करू शकलो मी विरोध फारसा...
आणि मग तोच शरणागतीचा परिपाठ
... की सोपस्कार?

पुन्हा एकदा मी नव्याने सज्ज
त्याच झगड्यासाठी.

आणि तू ?
तू सर्वांहून पुन्हा अलिप्त.
सहजमुक्त !

No comments: