Monday, October 27, 2008

दीपावलीच्या शुभेच्छा !

आला रे आला ... मायाबोलीचा दीपावली अंक आला।

http://www।maayboli.com/hitguj_diwali_ank/hda_2008/

झकास !

Tuesday, October 21, 2008

I recently stumbled upon Imagekind.com as I was looking some place to get my photos printed. When I checked out the site I thought it would be fun to try putting some of my pictures for sale. I am NO professional by any stretch on imagination (I am not even an amateur but rather an enthusiast) , but why not try? The intention is not to make money (as if anybody really 'makes money' selling photographs), but to compare with others, more experienced photographers.

http://paragkan.imagekind.com/Paragkan

Tuesday, October 7, 2008

एक संध्याकाळ ...

संध्याकाळी दारापुढे
सैलावलेला मेपल,
त्याच्या फांद्यांमधून रेंगाळणारं आळसावलेलं ऊन,
आणि सवयीनुसार पारावर विसावलेला मी.

नव्यानेच तिघांची ओळख झाली
'तुमचं कसं - आमचं कसं?'
नेहमीचेच नमस्कार-चमत्कार
घडीव शब्दाळ सोपस्कार

शब्द सरले तेव्हा मैत्र जडलं,
क्षणांत आभाळाचा झाला कॅन्व्हस
अन तिघांनी मिळून रेखाटलं
एक केशरी चित्र .... उद्याचं !

ते चित्र डोळ्यात साठवून
मेपल डोलू लागला वार्‍याच्या शीळ-मारव्यावर,
ऊन अलगद उतरलं क्षितिजापल्याड
अन मी वितळत गेलो रात्रीच्या आश्वासक अंधारात ...

'येतो' म्हणण्याचं भान कुणालाच उरलं नाही,
तशी गरजही उरली नाही.