Friday, June 12, 2009

एक चित्र संवाद


ती: काय म्हणतिये मी? येतंय का लक्षात? तोंड फिरवून बसल्यानं काही फरक पडणार नाहिये.ती: छी ... तुझ्याशी ना बोलण्यात काही एक अर्थ नाही.


तो: अगं पण .....
ती: एक अक्षर बोलू नकोस. काही एक ऐकायचं नाहीये मला.


तो: श्या .... काय कटकट आहे साला. जाऊ दे जातोच मी.


ती: गेलं वाटतं येडं. कुठे गेलं कुणास ठाऊक? जाऊ दे. जाऊन जाऊन जातोय कुठे? येईलच परत.

Friday, June 5, 2009

सहजमुक्त

अर्थ - परमार्थ
सगळ्या सगळ्यापासून मुक्तीसाठी
स्वतःकडे पाठ फिरवून मी वळलो
तशी तू सामोरी उभी
... हाती आरसा धरून.
नाहीच करू शकलो मी विरोध फारसा...
आणि मग तोच शरणागतीचा परिपाठ
... की सोपस्कार?

पुन्हा एकदा मी नव्याने सज्ज
त्याच झगड्यासाठी.

आणि तू ?
तू सर्वांहून पुन्हा अलिप्त.
सहजमुक्त !

Monday, November 10, 2008

Saturday, November 1, 2008

आर न पार

आयुष्य
समुद्रासारखं.
आपण मात्र नेहमीच
उभे असतो किनार्‍यावर
अगदी घट्ट पाय रोवून
धृवालाही खुन्नस देत.

आणि मग
भरती-ओहोटीच्या वेळा येतात
ध्यानीमनी नसताना लाटा रोख बदलतात
पायाखालची वाळू ..... वाळूच ती शेवटी ...
सरकू लागते,
तेव्हा
आधार वाटतो
फक्त ... आकाशाचा.

धरावा का असा भरवसा?
आकाशाचा?
ज्याला न आर न पार स्वतःचाच?
ज्याची निळाई रंगते आपल्याच गहिर्‍या वेळच्या नजरेने
आणि ज्याची अथांगता मूळ धरते
आपल्याच पायाखालच्या सरकणार्‍या वाळूतून ...

धरावा का मग भरवसा?
अशा आकाशाचा?
जे न आर न पार?

Monday, October 27, 2008

दीपावलीच्या शुभेच्छा !

आला रे आला ... मायाबोलीचा दीपावली अंक आला।

http://www।maayboli.com/hitguj_diwali_ank/hda_2008/

झकास !

Tuesday, October 21, 2008

I recently stumbled upon Imagekind.com as I was looking some place to get my photos printed. When I checked out the site I thought it would be fun to try putting some of my pictures for sale. I am NO professional by any stretch on imagination (I am not even an amateur but rather an enthusiast) , but why not try? The intention is not to make money (as if anybody really 'makes money' selling photographs), but to compare with others, more experienced photographers.

http://paragkan.imagekind.com/Paragkan

Tuesday, October 7, 2008

एक संध्याकाळ ...

संध्याकाळी दारापुढे
सैलावलेला मेपल,
त्याच्या फांद्यांमधून रेंगाळणारं आळसावलेलं ऊन,
आणि सवयीनुसार पारावर विसावलेला मी.

नव्यानेच तिघांची ओळख झाली
'तुमचं कसं - आमचं कसं?'
नेहमीचेच नमस्कार-चमत्कार
घडीव शब्दाळ सोपस्कार

शब्द सरले तेव्हा मैत्र जडलं,
क्षणांत आभाळाचा झाला कॅन्व्हस
अन तिघांनी मिळून रेखाटलं
एक केशरी चित्र .... उद्याचं !

ते चित्र डोळ्यात साठवून
मेपल डोलू लागला वार्‍याच्या शीळ-मारव्यावर,
ऊन अलगद उतरलं क्षितिजापल्याड
अन मी वितळत गेलो रात्रीच्या आश्वासक अंधारात ...

'येतो' म्हणण्याचं भान कुणालाच उरलं नाही,
तशी गरजही उरली नाही.